Avís Legal

TITULARITAT DEL WEB

Aquest web és titularitat de Espremedora Comunicació Visual S.L.

Plaça Carles Roig, 5, Cambrils, Tarragona 43850

info@espremedora.com

Telf. (+34)  977 794 836

C.I.F. 39911010F

 

ÚS CORRECTE DEL WEB

L’ús del web www.espremedora.com està sotmès al present avís legal, pel qual la navegació per aquest suposa l’acceptació a les condicions exposades aquí.

Sense perjudici de l’anterior punt, Espremedora Comunicació Visual S.L. pot oferir a través del web serveis addicionals que comptin amb la seva pròpia regulació addicional. En aquests casos, se n’informarà adequadament els usuaris en cada cas.

Tots els usuaris del web www.espremedora.com es comprometen a utilitzar el web, els seus continguts i qualssevol serveis que mitjançant aquest s’ofereixin d’acord amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del web www.espremedora.com estan protegits per la llei de propietat intel·lectual, de manera que tots els drets sobre el codi font, dissenys, bases de dades, textos, imatges i altres elements continguts en aquest són titularitat exclusiva de Espremedora Comunicació Visual S.L.

Per l’anterior punt, correspon a Espremedora Comunicació Visual S.L. l’exercici en exclusiva dels drets d’explotació de tots els continguts, en qualsevol forma i especialment i sense caràcter limitat, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització i comunicació pública, que queden estrictament prohibits per qualsevol tercer sense prèvia autorització expressa i per escrit de Espremedora Comunicació Visual S.L., i el cas contrari constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Sense perjudici de l’anterior punt, hi ha la possibilitat que el web inclogui continguts de tercers, pels quals Espremedora Comunicació Visual S.L. té els drets necessaris per a la seva explotació. L’ús d’aquests continguts per part de tercers quedarà subjecte a l’autorització que, si s’escau, atorgui el legítim titular de cada un dels diferents continguts.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La visita a aquesta web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. En el caso de que proporcioni l’usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull l’article 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD); el reial decret 1720/2007, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD); i, si escau, a la llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Les finalitats per les quals seran recollides les dades s’especificaran en el propi formulari de dades, incloent la gestió d’alta com a usuari, enviament d’informació comercial de futures campanyes, productes i/o serveis per correu postal o per medis electrònics, incloent SMS, així com la realització d’enquestes. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades en un fitxer del qual Espremedora Comunicació Visual S.L. en serà responsable, així como del tractament informatitzat o no de les mateixes.

Òbviament, l’usuari podrà en tot moment anul·lar aquesta autorització, comunicant el seu rebuig per correu electrònic a la següent direcció: info@espremedora.com

Li demanem que llegeixi amb atenció els diferents textos legals abans de proporcionar cap dada de caràcter personal a Espremedora Comunicació Visual S.L.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Espremedora Comunicació Visual S.L. es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús d’aquest web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que estiguin vigents en el moment que accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l’ús del web

La utilització del web és responsabilitat única i exclusiva de cada usuari, de manera que serà responsabilitat seva qualsevol infracció o qualsevol perjudici que pugui causar per l’ús d’aquesta pàgina. Espremedora Comunicació Visual S.L. , els seus socis, col·laboradors, empleats i qualsevol altre representant o tercer queden, doncs, exonerats de qualsevol responsabilitat que pogués comportar les accions de l’usuari.

Espremedora Comunicació Visual S.L. , tot i que posi tot l’esforç a facilitar sempre informació actualitzada mitjançant el seu web, no garanteix la inexistència d’errors o inexactituds en els continguts, sempre que sigui per raons no imputables de manera directa a Espremedora Comunicació Visual S.L.

Per això, serà l’usuari l’únic responsable davant de totes les reclamacions o accions legals iniciades contra Espremedora Comunicació Visual S.L.   basades en l’ús del web o dels seus continguts per part de l’usuari, sempre que aquesta utilització s’hagi fet de manera il·lícita, vulnerant drets de tercers o causant qualsevol tipus de perjudici, assumint per això totes les despeses, costos o indemnitzacions en què pugui incórrer Espremedora Comunicació Visual S.L.  

Responsabilitat pel funcionament del web

Espremedora Comunicació Visual S.L.  exclou tota responsabilitat derivada de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a Espremedora Comunicació Visual S.L.  

Així mateix, Espremedora Comunicació Visual S.L.   tampoc és responsable de qualsevol incidència que pogués derivar-se dels bloquejos al funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Espremedora Comunicació Visual S.L.  

Espremedora Comunicació Visual S.L.  està facultada per suspendre temporalment l’accessibilitat al web, si això és necessari o aconsellable per motius de seguretat, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en ella desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmetran expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.

24 d'octubre de 2017